pamiec_dorzeczy.jpg

Ala i Natalia Stankiewiczówny, postrzelone i pokłute bagnetami przez UPA 11 lipca 1943 r. podczas rzezi kolonii Gurów, pow. włodzimierski w woj. wołyńskim. Ich matka i siostra zostały wówczas zamordowane.